1/ Cấu hình máy Dell E6410:
- CPU intel core i5 M560 2.66G
- HDD 160GB 7200rpm
- RAM 4G
- Intel HD Graphic
- Pin 6 cell dùng khoảng 3h
- Khác: webcam, bluetooth...

Tình trạng: máy đẹp, đánh giá 98%. Máy còn bảo hành toàn cầu đến năm 2014.
Giá: 11tr3 gồm máy và sạc.

2/ Cấu hình máy Dell E5410:
- CPU intel core i5 M520 2.4G
- HDD 160GB 7200rpm
- RAM 4G
- Intel HD Graphic
- Pin 6 cell dùng khoảng 3h

Tình trạng: máy đẹp như mới 99%. Máy còn bảo hành toàn cầu đến năm 2014
Giá: 9tr5 gồm máy và sạc.

LH: Cường - O9O2.22.23.43