Kho sưu tầm các phần mềm giáo dục trên Flash Macromedia với nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh, về các chủ đề môi trường, giao thông, dân số & sức khỏe sinh sản,...các bạn có thể chạy thử phần mềm trực tuyến.
http://blog-moi-truong.blogspot.com/...-hay-tren.html

>> Phần mềm Nước sạch:
http://blog-moi-truong.blogspot.com/...cho-cap-1.html>> Phần mềm Cây Xanh:
http://blog-moi-truong.blogspot.com/...cho-cap-1.html>> Phần mềm Rác thải:
http://blog-moi-truong.blogspot.com/...-rac-thai.html
>> Phần mềm Tiếng ồn:
http://blog-moi-truong.blogspot.com/...-tieng-on.html>> Phần mềm Ô nhiễm không khí:
http://blog-moi-truong.blogspot.com/...khong-khi.html--------------------oOo--------------------
Dành cho cấp 2 (THCS):
>> Phần mềm Nước sạch:

>> Phần mềm Cây Xanh:

>> Phần mềm Rác thải:


>> Phần mềm Tiếng ồn:


>> Phần mềm Ô nhiễm không khí:>> Phần mềm Tiết kiệm điện:
>> Phần mềm Nếp sống văn minh:


>> Phần mềm Giao thông và môi trường:


>> Phần mềm Bảo vệ động vật quý hiếm:


>> Phần mềm An toàn thực phẩm:

--------------------oOo--------------------Dành cho cấp 3 (PTTH):
>> Phần mềm Tiết kiệm năng lượng:


>> Phần mềm Năng lượng mới:


>> Phần mềm Dân số:>> Phần mềm Rác thải đô thị:


>> Phần mềm Ô nhiễm đất:

http://blog-moi-truong.blogspot.com/...uc-bao-ve.html
DANH MỤC CÁC PHẦN MỀM UPDATE
Các chủ đề GDBVMT dành cho Cấp 1 (PTCS):
Nước sạch, Cây xanh, Rác thải, Tiếng ồn, Ô nhiễm không khí
Các chủ đề GDBVMT dành cho Cấp 2 (THCS):
An toàn thực phẩm, Bảo vệ động vật quý hiếm, Giao thông và Môi trường,Nếp sống văn minh, Tiết kiệm điện, Nước sạch, Cây xanh, Rác thải, Tiếng ồn, Ô nhiễm không khí.
Các chủ đề GDBVMT dành cho Cấp 3 (PTTH):
Ô nhiễm đất, Rác thải đô thị, Năng lượng mới, Tiết kiệm năng lượng, Dân số.
Các chủ đề An toàn giao thông
Phần mềm Cẩm nang An toàn giao thông trọn bộ bằng hoạt hình hóa luật giao thông đường bộ, với hình ảnh, hoạt cảnh sinh động, hy vọng sẽ giúp tất cả các bạn dễ dàng học, tiếp thu kiến thức ATGT, đi bộ an toàn, an toàn trên xe đạp, điều khiển xe máy an toàn, phương tiện giao thông công cộng, văn hóa giao thông.
Các chủ đề sức khỏe sinh sản :
Phần mềm Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên bằng hoạt hình Flash với hình ảnh, hoạt cảnh sinh động, hy vọng sẽ giúp tất cả các bạn trẻ dễ dàng học và tiếp thu kiến thức phòng chống HIV/AIDS.

Theo Blog Môi trường
http://blog-moi-truong.blogspot.com/...-hay-tren.html