Cháo các bác. Em muốn định nghĩa khổ giấy trong máy in EPSON LQ 300+II thì phải làm thế nào mong các bác giúp đỡ.