em có ra tiệm net chơi lúc đầu thì không khóa cổng usb, các phần mềm hỗ trợ download nhưng sau không hiểu sao lại khóa, nếu ai biết cách mở khóa thì giúp em với. Theo như em biết thì net dùng CSM Client v4.2.1 cứ khi đăng nhập bằng tài khoản admin thì sử dụng được các phần mềm hỗ trợ download còn cổng usb vẫn không nhận ai biết thì giúp em nha, thanks trước