Em rất thích sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh. Tìm kiếm trên mạng thì thấy imageforge. Nhưng sau khi down về em không biết sử dụng, mà search mãi trên google và trong diễn đàn thì không thấy. Ai biết chỉ dùm em với!