Mình đang làm dự án về Excel, làm xong rùi giờ muốn hiển thị File excel đó trên winform (mở trên winform chứ không phải là mở trực tiếp trên MS Excel) dạng preview.
Ai có biết control nào cho preview file excel này trên winform không.
Note: Không dùng web browser control