mình dang sử dụng phần mềm máy tính ảo là "New Virtual Machine" để học cài win nhưng sao mình không thể đưa con trỏ chuột từ máy ảo ra máy thật
hihhih
nếu ai đã sử dụng phần mềm này rồi thì giúp mình nha thanks nhiều lắm đó