Hiện nay con Iphone 3G - 8GB của Em bị 1 số hiện tượng sau các pro tham khảo rồi đọc bệnh giùm Em với:
1. Ko nhận được cuộc gọi đến khi standby
2. Ko nhận Wifi
3. Pin nhanh hết dã man

Mong các Pro hỗ trợ !!!

Thank!!!