Chả là mình mới mua một em Sam Sung A9, mình tạo thêm lớp bảo mật cho tài khoản gmail: simredep xác thực mã google authenticaticator mà khai báo mãi không được ,xin các bạn chỉ dẫn thanks