Thế nào là “Tình trạng hôn nhân trầm trọng":

Thực tiễn hành nghề luật sư nhận được không biết bao nhiêu vụ án ly hôn, trong đó những trường hợp đến yêu cầu trợ giúp để xác định tình trạng hôn nhân trầm trọng để được ly hôn, nhưng thật khó định lượng…
Vì hướng dẫn còn chung chung
Trong các vụ án hôn nhân gia đình, tòa án thường vận dụng khoản 1 Điều 89 Luật Hôn nhân và Gia đình để ra phán quyết. Theo đó, nếu xét thấy tình trạng hôn nhân trầm trọng và mục đích hôn nhân không đạt được thì cho ly hôn, còn không thì sẽ bác đơn.
Việc xét thế nào là tình trạng hôn nhân trầm trọng dựa vào hướng dẫn trong Nghị quyết số 02/2000 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao. Cụ thể, vợ chồng không còn yêu thương nhau, không thực hiện nghĩa vụ với nhau, được gia đình, cơ quan, tổ chức nhắc nhở, hòa giải nhiều lần. Ngoài ra, vợ chồng có hành vi ngược đãi, đánh đập nhau, xúc phạm uy tín, nhân phẩm, có biểu hiện ngoại tình… Những hành vi nói trên phải dẫn đến mục đích hôn nhân không đạt được, tức không có tình nghĩa vợ chồng, không bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ chồng, không tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ chồng, không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ chồng, không giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển mọi mặt...
Thực tiễn hành nghề chúng tôi nhận thấy người tiến hành tố tụng còn hiểu khái niệm tình trạng trầm trọng trong hôn nhân rất trừu tượng thường là mang cảm tính. Theo đó, hướng dẫn của TAND Tối cao chỉ mang tính giải thích chung chung, khó thể vận dụng để giải quyết thấu đáo loại án này. Đa phần người tiến hành tố tụng chỉ dựa vào trực quan là chủ yếu.
Tuy nhiên các đương sự muốn giải quyết được loại án rơi vào tình trạng này, hãy chứng minh rõ ràng tình trạng trầm trọng của hôn nhân bằng những tình huống cụ thể như: không quan tâm chăm sóc vợ con, thường xuyên đánh đập vợ…cơm ai người đó ăn việc ai người đó làm, thậm chí là có quan hệ ngoại tình….
Luật sư: Lê huy Quang – Giám đốc công ty luật hợp danh Danzko – Đoàn luật sư Hà Nội. DĐ: 0904230023/0912519823. ĐT:043.7931223/ Fax: 043.7931224. Email: huyquang12001@yahoo.com. Tuvanphapluat.mobi@gamil.com
Http: www.tuvanphapluat.mobi. www.thutuclyhon.vn