em đang làm đề án java có vài thắc mắc mong các pro giúp cho
Đề bài như sau:
Xét nghiệp vụ gửi tiết kiệm của Ngân hàng XYZ
Có 2 loại sổ tiết kiệm: Có kỳ hạn và không có kỳ hạn
Thông tin sổ tiết kiệm gồm: mã sổ,họ tên người gửi, CMND, lãi suất (phần trăm), số tiền gửi (triệu)
Đối với sổ tiết kiệm có kỳ hạn thì cần lưu thông tin số tháng gửi
Yêu cầu viết chương trình thực hiện các chức năng sau:
1. Nhập vào một danh sách STK
2. Tìm sổ tiết kiệm có mã sổ chỉ định
3. Xuất thông tin các sổ gửi trên 100 triệu
4. Sau n tháng (n là số người dùng nhập vào). Cho biết tổng số tiền lãi mà ngân hàng phải trả. Với qui định sau:
a. Sổ có kỳ hạn: nếu chưa đến kỳ hạn thì tiền lãi = 0. Nếu đến kỳ hạn thì tiền lãi = tiền gửi * lãi suất * số tháng
b. Sổ không có kỳ hạn: Số tiền lãi = tiền gửi * lãi suất * số tháng

em đã làm hết 1,2,3 nhưng tới câu 4 thì bí...mong các anh em tư vấn,hướng dẫn giúp cho,em mới nhập môn JaVa nên trình độ còn non kém...