Phiêu bạt giang hồ đã lâu, bá chủ một cõi suốt thời gian dài, chắc hẳn bằng hữu cũng đã ngán ngẩm và muốn đến một vùng trời mới để tìm đối thủ ngang tài ngang sức, được giao tranh thi đấu cùng những cao thủ danh tiếng lẫy lừng? Hãy yên tâm vì Thiên Long Bát Bộ sẽ tạo điều kiện giúp các vị thỏa mãn mộng ước chừng như không tưởng này qua việc Sáp Nhập Server.Hai server đầu tiên được sáp nhập là Phục Hổ Quyền và Lục Mạch Thần Kiếm. Lục Mạch Thần Kiếm sẽ là Server Mới và Phục Hổ Quyền là Server Di Chuyển sang. Đúng ngày 23/11/2011, hai server này sẽ chính thức Sáp Nhập.

Thời gian cụ thể:

16/11 - 23/11: Tạm đóng tính năng trên hai server Phục Hổ Quyền và Lục Mạch Thần Kiếm

23/11: Bảo dưỡng để tiến hành việc Sáp Nhập

Về việc đóng tính năng:

• Để đảm bảo an toàn dữ liệu, trong khoảng thời gian từ 16/11 đến 23/11, các bằng hữu trên 2 máy chủ sáp nhập vẫn có thể vào game như thường lệ. Tuy nhiên các vị không thể tiến hành các thao tác liên quan đến những tính năng tạm đóng như sau:

→ Lập bang hội
→ Lập thành
→ Sinh sản trân thú
→ Gửi bán vật phẩm
→ Lập thương hội

Những việc cần làm ngay:

• Do số lượng Thương Hội có hạn và không thể mở rộng thêm được nên sau khi Sáp Nhập qua server Lục Mạch Thần Kiếm thì tất cả Thương Hội trên server Phục Hổ Quyền sẽ bị hệ thống tự động xóa bỏ. Vì thế quý bằng hữu hãy nhanh chóng chuyển tất cả vật phẩm, trân thú trong Thương Hội về hết tay nải và thương phố ngay từ lúc nhận được thông tin này.

• Từ 16/11, hệ thống sẽ cập nhật thêm tính năng bán Thương Hội để bằng hữu lấy lại tiền vốn mở Thương Hội. Mọi tổn thất về vật phẩm trong Thương Hội sau khi Sáp Nhập, Bổn môn sẽ không chịu trách nhiệm.

• Do mỗi tài khoản chỉ chứa được tối đa 3 nhân vật, nếu quý bằng hữu nào sở hữu nhiều nhân vật trong cùng 1 tài khoản trên 2 server nêu trên, vui lòng xóa bớt những nhân vật không cần thiết. Nếu có 2 nhân vật cùng level, hệ thống sẽ tự động lựa chọn và giữ lại 1 trong 2 nhân vật đó sau khi Sáp Nhập.

Về tên server:

• Sau khi sáp nhập, tên của các server vẫn được giữ nguyên trong danh sách đăng nhập. Quý bằng hữu đăng nhập ở server Phục Hổ Quyền hay Lục Mạch Thần Kiếm đều có thể vào được server đã sáp nhập.

Bổn môn sẽ cập nhật thêm các thông tin chi tiết khác về việc Sáp Nhập và chính sách đền bù sau khi Sáp Nhập. Hãy đón đọc thông tin thường xuyên trên trang chủ để nắm bắt chính xác về những vấn đề này.

Nguồn: Trang chủ TLBB