Mình có 1 tên miền mua từ năm 2009 và đã gia hạn đến tháng 6/2011 nhưng đến tháng 1/2011 thì tên miền bị mất và bị người khác đăng ký mất. Khi mình liên lạc với Vinacis thì nhận được hỗ trợ của Vinacis là đăng ký cho 1 tên miền khác tùy chọn.Nhưng mình có nói là cần lấy lại tên miền chứ không cần tên miền nào khác .Vì giá trị của tên miền không phải ở 200k/1 năm .sau đó Vinacis có liên lạc với người mua tên miền đó và xin mua lại với giá 3tr và yêu cầu mình thanh toán 1 nửa số tiền đó tức 1,5tr còn Vinacis chỉ trả cho 1,5tr thôi .Mình xin hỏi các bạn thế có thỏa đáng không ? Mình không có lỗi làm mất tên miền đó ,nếu có lỗi thì chỉ có 1 lỗi là đã chọn vinacis là nhà cung cấp . nội dung vinacis mặc cả với khách hàng về chi phí mua lại tên miền mình chụp lại gửi lên anh em xem.