tối qua mình vẫn vào website bình thường, sáng nay vào Webmaster Tools thấy thông báo sitemap bị lỗi, giật mình vào lại thì thấy bọn hacker nó dán cái thông báo

Libyana Arabia Hacker

Hacked By 70P-H4CK3R

I L O V E Y O U L I B Y A

See the best to protect totally the next
-----------------------------------------------------------------

CoNTacT uS: T-1(@)hotmail.it

i love you f473m4

See You

2011/ 2012

/.Top-Team


hiện giờ đã contact với bên hosting support và chạy lại website. Mình có nên Resubmit Sitemap xml hay là để tự google nó quét rồi cập nhật lại cho mình các bạn nhỉ?