Hiện tại mình đang gặp vấn đề như sau:
Khi truy cập vào 1 folder trên web thì nó ra list directory (trong đó show ra hết các file)

Mình muốn config làm sao mà khi vào thì nó báo:
Forbidden
You do not have permission to access this document.

Nhờ các bác chỉ giúp.
Note: Đừng chỉ mình set permittion là 775 hay 755 gì đó nhé vì mình thấy 1 server khác đang set 777 mà vẫn không có list directory